Søg kunstnere


Vis med profilbillede

Nyeste kunstnere

Seneste kunstartikler

Galleri Jan Christiansen - Smeltedigel for kunst i Hillerød

Læs her et interview med Jan Christiansen, som på ufattelig kort tid har forvandlet et gammelt lagerlokale, til et galleri, arbejdende værksted og i det hele taget et kreativt samlingssted for diverse udstillinger, events og mange spændende mennesker.

  

Hjemmesideadresse: www.janchristiansen.dk

 Hvad var baggrunden for at starte  Galleri-Jan Christiansen?
Jeg har altid haft en drøm om eget lokale hvor jeg kan lave kurser, arrangementer, events og workshops samtidig med at jeg udstiller mine værker. Så jeg havde en drøm, men også et behov for en dør hvor kunder og samarbejdspartnere kunne komme ind af og se visualiseringer af workshops og  projekter jeg arbejder med. Bl.a. en stort event ved navn Castle Event, hvor jeg skal projicere lys og billeder op på Frederiksborg Slot. Se www.castleevent.dk. Skæbnen ville at der stod et fantastisk skønt gammelt lagerlokale ledigt i en gammel købmandsgård i Hillerød og ventede på at blive omdannet til et kreativt miljø. Det er nu en aktiv smeltedigel for kunst, events, udstillinger og kreative mennesker.

Hvordan var opstarten – og hvordan er det nu?
Vi åbnede d. 27.3.06 med en stor åbningsfest hvor Borgmester Nick Hækkerup holdt åbningstalen. Der var musikindslag, storytelling og opera samt en masse gæster. Vi fik en god start med megen avisomtale.
 Det første halve år udstillede jeg egne værker og projekter, bl.a. en udstilling på Torvet i Hillerød med Leonardo da Vincis ”Skruen”, som elever fra Teknisk Skole byggede, samt forslag til skulpturprojekt med kunst som kriminalitets forebyggelse og forarbejdet til en skulptur i anledning af Kommunalreformen. Den sidste blev rejst på Posen i Hillerød d. 22.4. som en gave til byen. Også her holdt borgmesteren talen ved afsløringen.
Det sidste halve år har der været en ny kunstner hver måned der har udstillet. Vi har også afholdt flere arrangementer i forskellige anledninger bl.a. Hillerød Kunstdage og Hillerød Kulturnat plus et par egne events.
Nu har vi udvidet aktiviteterne med også at være arbejdende værksteder for op til 5 kunstnere. Det har gjort galleriet til et meget aktivt miljø.
Vi får flere og flere opgaver med udsmykninger, events og workshops og sælger løbende malerier.
Det første år har givet en god start.

”Kunst er at få mennesker til at undre sig og stille spørgsmål, det er at ændre livet, samfundet, historiens gang.”  Jan Christiansen

Hvad er din baggrund/uddannelse?
Jeg gik på Billedskolen på Jagtvej i Kbh i 85-87 og tog en læreruddannelse i 93-97 med billedkunst og religion som liniefag.

 Spændende tiltag du er med i pt eller i år?
- Jeg er i gang med at udsmykke et trapperum i et af byens bilhuse. Medarbejderne bliver involveret i udsmykningen og temaerne er virksomhedens værdier og visioner. Trapperummet skal omdannes fra at være et kedeligt rum man hurtigt løber igennem til at være et rum hvor man får en oplevelse af den fantastiske virksomhed man er en del af.

- Skulpturen der blev rejst på Posen med titlen ”Det Nye Hillerød” tog sit udspring i en forespørgsel om jeg kunne tænke mig at opstille en skulptur. Den ide arbejdede jeg med og lavede en model og en beskrivelse af skulpturens symbolikker. Den skulle være en trækube der er 2,5 m. på alle 3 leder, laves af 3400 mm tykke stolper, males grøn, og fyldes med store sten der flyder ud af den. Teknisk forvaltning syntes om ideen, bragte den ind for udvalget der sagde ja. Derefter skulle Slots- og Ejendomsstyrelsen, Carlsbergfonden og Frederioksborgmuseet høres. De gav tilladelse til en udstillingsperiode på 6 måneder. Jeg lavede aftaler med sponsere så arbejdet kunne begynde. Bl.a sponsorerede Tømmermester Tommy Larsen arbejdet med at lave kuben og kommunen leverede stenene og opstillede skulpturen. Nu står den der og borgmesteren har takket for gaven på byens vegne. Hvor den skal stå efter de 6 måneder er nu op til byen. Se afsløringen på www.tvskaevinge.dk og klik på ”Uge 15”.


Hvordan mener du at en kunstner kan udvikle sig?
Personligt udvikler jeg mig ved at gribe udfordringer som projektet med skulpturen. Det var et projekt der krævede aftaler og koordineringer med mange mennesker og det politiske liv. Der var mange der havde meninger og som kunne stoppe projektet hvis de ikke syntes om ideen. De udfordringer betød at jeg måtte medtage elementer der var relevante for beslutningstagerne så de kunne se sig selv og byen i projektet. Det var en spændende kunstnerisk udfordring. Jeg tror at man skal sætte sig mål og opgaver der er lidt større end man selv kan p.t. Det tvinger en til at udforske, få ideer og lære nye kompetencer.

Du eksperimenterer med et nyt udtryk – hvilket?
Igennem 15 år har jeg arbejdet med det samme udtryk og syntes at det var på tide og udfordre mig selv. Så jeg kastede mig ud i at afprøve forskellige nye billedelementer. Det endte ud i en helt ny udstilling med titlen ”Selvportrætter?”. Jeg satte spørgsmålstegn fordi et kunstværk jo altid vil være et selvportræt af kunstneren uanset om motivet er abstrakt eller et landskab. Jeg lavede en serien ansigter der lignede mig selv mere eller mindre eller slet ikke. Derefter optog den polske fotograf Irenerusz Cyranek www.cyranek.dk  en DVD af hvert maleri hvor jeg fortæller om titlen og værket. Det var en meget stor oplevelse og læringsproces at se dem.

Er der en kunstner, som du beundre? Hvorfor?
Der er mange kunstnere jeg har studeret og lært af. Den største af dem alle syntes jeg er Leonardo Da Vinci. Jeg beundrer mest hans kreativitet og innovative genialitet. Jo mere jeg lærer om ham jo større respekt får jeg. Han efterlevede 7 principper som inspirerer mig i mit eget liv hver dag. Hvis andre vil bruge dem er de her :
Curiosità: En umættelig nysgerrighed overfor livet og naturen, viden og vedvarende læring.
Dimostrazione: Eksperimentering og vilje til at begå fejl og lære af dem.
Sensazione: Iagttagelse. En stadig skærpelse af sanserne især synssansen.
Sfumato: Turde stå overfor det ukendte og stole på intuitionen. Så udfordringerne fra flere forskellige sider.
Arte/Scienza: Bruge begge hjernehalvdele. Forening af kunst og videnskab, logik og fantasi, fornuft og romantik.
Corporalita: En sund levevis, sund kost, fysisk træning. Brugte begge hænder.
Connessione.: Helhed, sammenhæng. Veksling mellem helhed og detaljer.

Hvad er kunst for dig?
Mange ting, men personligt er det at sanse og iagttage, reflektere og forme et udtryk hvor ånden fra iagttagelserne har taget bolig i det færdige udtryk. Det er at skabe noget der ikke har været der før, en skulptur baseret på kommunesammenlægningerne, en event med et budskab vist på Frederiksborg Slots mure. Kunst er at få mennesker til at undre sig og stille spørgsmål, det er at ændre livet, samfundet og historiens gang.

Login her

Kan du ikke logge ind? Opret gratis kunstnerprofil

Få det gratis nyhedsbrev